Improvised rope practice

A mixture of rope practice and improvisation

Här kommer lite bilder från nyligen repande med träningspartner. Första bindningen blev en slags improviserad sittande variant med fästpunkt uppåt. Det blev en effektiv bindning då min träningspartner varken kunde resa sig upp eller förflytta sig i sidled på grund av fästpunkten uppåt. Andning, syn och talförmågan blev också begränsad.

Den andra bindningen var ett förslag från min träningspartner som ville se hur man skulle kunna göra en TK bindning men framför kroppen. Så här blev resultatet. Aningen fri tolkat.

Med TK:n framför kroppen blev jag sedan inspirerad av att binda fast och använda ramen till upphängnings buren. Fastsättningen i ramen blev improviserat och under tidspress. Det är jobbigt att stå på ett ben.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top